Czy drenaż wymaga pozwolenia?

Wiosna już na horyzoncie, a wraz z nią zaczęły się roztopy, które uprzykrzą życie w szczególności właścicielom podmokłych posesji. Topniejąca pokrywa śnieżna, a w dodatku liczne deszcze często prowadzą do powodzi. Aby nie dać się sparaliżować i właściwie zadbać o stan naszego gruntu i budynku – zaleca się wykonanie wokół domu drenażu opaskowego. Jest on szczególnie potrzebny, gdy budynek stoi na gruncie nieprzepuszczalnym, np. na glinie.

Sprawdźmy zatem, jakie formalności należy spełnić przed rozpoczęciem jego budowy.

Na wstępie dodam tylko, że skupię się dzisiaj na drenażu opaskowym wykonywanym w celu odwodnienia gruntu, na którym usytuowany jest dom jednorodzinny.

Czy drenaż wymaga pozwolenia wodnoprawnego?

Drenaż wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, ponieważ jest urządzeniem wodnym w świetle ustawy Prawo wodne.

Zgodnie z art. 389 Prawa wodnego – pozwolenie wodnoprawne jest wymagane, m.in. na wykonanie urządzeń wodnych.

Czym jest urządzenie wodne?

Zgodnie z art. 16 pkt 65 Prawa wodnego – urządzeniem wodnym jest każde urządzenie lub budowla służąca do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów. Wspomniany artykuł zawiera otwarty katalog urządzeń wodnych, nie wskazuje wprost „drenażu”. Jednak obserwując praktykę organów, aktualne poglądy w piśmiennictwie, jak również biorąc pod uwagę cel funkcjonowania omawianego urządzenia, należy zakwalifikować je jako urządzenie wodne – co wiąże się z obowiązkiem uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Do kogo należy złożyć wniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego?

Organem właściwym do wydania pozwolenia jest dyrektor zarządu zlewni lub dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (PGWWP).

Wniosek można wysłać na adres organu albo złożyć w siedzibie właściwego miejscowego nadzoru wodnego.

Adresy jednostek Wód Polskich znajdują Państwo na stronie: https://wodypolskie.bip.gov.pl/regionalne-zarzady-gospodarki-wodnej/regionalne-zarzady-gospodarki-wodnej.html

Ile wynosi opłata?

Obecnie opłata za wydanie pozwolenia wodnoprawnego wynosi 224,88 zł.

Gdzie wnieść opłatę?

Opłatę należy wnieść na odpowiedni rachunek bankowy Wód Polskich.

Pamiętajmy, że przy składaniu podania trzeba dołączyć poświadczenie wniesienia opłaty.

Numery rachunków bankowych Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej PGWWP dostępne są na stronie: http://www.wody.gov.pl/nasze-dzialania/katalog-oplat-i-numery-rachunkow-bankowych.

Czy drenaż wymaga pozwolenia na budowę?

Ustaliliśmy już, że drenaż wymaga pozwolenia wodnoprawnego, jednak zobaczmy jeszcze, czy potrzebujemy dodatkowo decyzji o pozwoleniu na budowę.

Zgodnie z ustawą Prawo budowlane – wykonanie drenażu na terenie naszej posesji wymaga pozwolenia na budowę.

„Deszczówka” leży w gestii właściciela gruntu

Na koniec dodam, że odprowadzanie wody deszczowej jest jednym z obowiązków właściciela gruntu. Pamiętajmy też, że nie można odprowadzać wód na grunty sąsiednie, jak też zmieniać kierunku i natężenia odpływu wód opadowych lub roztopowych – ze szkodą dla gruntów sąsiednich. Krótko mówiąc, zmiana naturalnego spływu jest zabroniona.

Podsumowanie

Większość stanowisk przemawia za koniecznością uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na budowę drenażu.

Wszystkim czytelnikom życzę przychylności organów :-) Oby roztopy i intensywne opady deszczu nie były straszne!

 Źródła:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.).

Zdjęcia: Pinterest (dostęp: 03.03.2021).

13 marca 2021|Praktyczne porady, Prawo w architekturze krajobrazu|0 komentarzy
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments