Budowa altan, wiat, oranżerii i tarasów – zmiany w prawie 2020

Od 19 września 2020 r. obowiązują nowe przepisy w prawie budowlanym. Wprowadzone zmiany mają przyśpieszyć i uprościć proces inwestycyjno-budowlany.

W wyniku nowelizacji art. 29 ustawy – Prawo budowlane zawiera katalog inwestycji, które można prowadzić bez pozwolenia na budowę. Inwestycje zostały podzielone zarówno na te wymagające, jak i niewymagające zgłoszenia.

Wcześniej obiekty były opisane w różnych miejscach, co powodowało niemały chaos legislacyjny i nastręczało trudności interpretacyjnych. Od teraz inwestorom łatwiej jest ustalić, jakie wymogi dotyczą planowanego przez nich obiektu.

Prześledźmy zatem jak wprowadzone zmiany w prawie wpłynęły na budowę altan, wiat, oranżerii i tarasów oraz jak przedstawia się ich aktualny podział.

Przydomowe tarasy naziemne bez pozwolenia!

Jedną z wprowadzonych nowości jest zwolnione z obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę przydomowych tarasów naziemnych o pow. zabudowy do 35 m2

Obiekty wykonywane bez decyzji o pozwoleniu na budowę, jednakże wymagające zgłoszenia:

 • wolno stojące wiaty,
 • przydomowe oranżerie (ogrody zimowe)

– o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki,

 • przydomowe tarasy naziemne o powierzchni zabudowy powyżej 35 m2 (nowość).

Obiekty wykonywane bez pozwolenia na budowę ani niewymagające zgłoszenia:

 • wiaty o powierzchni zabudowy do 50 m2, sytuowane na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny, lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe – przy czym łączna liczba tych wiat na działce nie może przekraczać dwóch na każde 1000 m2 powierzchni działki,
 • wolno stojące altany o powierzchni zabudowy do 35 m2 – przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki,
 • altany działkowe (na rodzinnych ogrodach działkowych).

Jeżeli już jesteśmy przy budowie np. altany, zwróćmy jeszcze uwagę na odległości od granicy działki.

Przy określaniu odległości w pierwszej kolejności należy odpowiedzieć na poniższe pytania:

 • Czy altana jest trwale związana altany z gruntem?
 • Czy jest wydzielona z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych? (Czy ma ściany?)
 • Czy posiada fundamenty i dach?

Ile powinny wynosić odległości?

Co do zasady, budynek na działce budowlanej zwrócony ścianą z oknami lub drzwiami w stronę granicy sąsiedniej należy usytuować w odległości nie mniejszej niż 4 m od granicy tej działki.

Natomiast w przypadku budynku zwróconego ścianą bez okien i drzwi w stronę granicy sąsiedniej odległość może wynosić 3 m lub 1,5 m. Co więcej, istnieje nawet możliwość usytuowania altany bezpośrednio przy granicy działki.

Dla ustalenia odpowiedniej odległości kluczowe znaczenie będzie miał – obowiązujący na danym terenie plan miejscowy, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowanie terenu.

Altana bez ścian?

Jeżeli mamy na myśli altanę, która nie posiada ścian – powyższe odległości od granic działki są właściwie nieistotne, ponieważ w świetle prawa taka altana nie jest uznawana za budynek.

Jak poprawnie dokonać pomiarów?

Odległości budynków od innych budynków, urządzeń budowlanych lub granicy działki mierzymy w poziomie oraz w miejscu ich najmniejszego oddalenia.

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, t.j. Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, z późn. zm.
 2. Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, t.j. Dz.U. 2020 poz. 471.
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z późn. zm.
7 października 2020|Budowa altan, Prawo w architekturze krajobrazu|0 komentarzy
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments